top of page
roelofs.png
person.png
Contact name:
Email: 

Bij Roelofs kan men terecht voor alle toepassingen binnen asfaltverharding: van verhardingsadvies en onderzoeken tot aan aanleg en reparatie van alle soorten erf- en wegverharding. Wij staan voor praktische oplossingen en geven graag een uitgebreide toelichting hierover.

In innovatie en het doorontwikkelingen van concepten en toepassingen in de wegenbouw ziet Roelofs een uitdaging om een meerwaarde aan de openbare ruimte te geven. 
Innovatie hoort bij het MVO-beleid van Roelofs. Wij werken proactief aan het reduceren van de CO2-emissies en scoren hiermee hoog op de CO2-prestatieladder.

Duurzame verhardingen

Op het gebied van asfaltverharding en asfaltconservering worden er de laatste tijd enorme stappen gemaakt op het gebied van CO2-reductie. Roelofs is gespecialiseerd in het aanbrengen van minder warm en koud asfalt. Inmiddels is het mogelijk bijna 100% asfaltrecycling te realiseren.

Recycling alleen is wat Roelofs betreft echter niet genoeg. Gerecycled asfalt wordt nu nog duurzamer gemaakt dan het was. Lynpave en RubberPave zijn voorbeelden van innovatieve producten die Roelofs, samen met partners, heeft ontwikkeld.

Wegenbouwkundig laboratorium

Roelofs heeft een eigen onafhankelijk wegenbouwkundig laboratorium waar onderzoek wordt uitgevoerd. In dit wegenbouwkundig laboratorium wordt onderzoek verricht naar de kwaliteit van asfalt (dichtheid, laagdikte, samenstelling), funderingsmaterialen en zand. Daarnaast worden er kwaliteitscontroles in situ uitgevoerd, zoals de verdichting van asfalt.

Met het wegenbouwkundig laboratorium ondersteunen we zowel de interne organisatie, overheden en private partijen, als ook collega-aannemers. Tevens speelt het wegenbouwkundig laboratorium een belangrijke rol in innovatief onderzoek naar nieuwe toepassingen, productiemethoden en asfaltmengsels.

bottom of page